Har du synpunkter eller önskar kontakt med styrelsen?


 

I formuläret här på sidan finns möjlighet att lämna synpunkter på hur du tycker att föreningens verksamhet funkar, t.ex. uthyrning, information/hemsida, lokalernas status m.m.

 

Här kan även tips å förslag mottagas gällande arrangemang, förbättringar av anläggningen m.m. 

 

Du når även ledamöter i styrelsen om du har något som du vill förmedla eller dryfta.

 

Så välkommen med synpunkter eller idéer.